رو سينكى 4 تكه

LK-0019

رو سينكى ٤ تكه
قابل استفاده بر روى انواع سينك ها با قابليت باز و بسته شدن بصورت كشويى
مناسب قرار دادن ليوان و سيم ظرفشويى
داراى پليمر اسفنجى زير سبد جهت استقرار بهتر سبد روى سينك
توليد شده از مواد درجه يك با استحكام و مقاومت بالا

19,200 تومان بدون مالیات.

1920 امتیاز وفاداری


اطلاعات بیشتر

رو سينكى ٤ تكه
قابل استفاده بر روى انواع سينك ها با قابليت باز و بسته شدن بصورت كشويى
مناسب قرار دادن ليوان و سيم ظرفشويى
داراى پليمر اسفنجى زير سبد جهت استقرار بهتر سبد روى سينك
توليد شده از مواد درجه يك با استحكام و مقاومت بالا